Wybór miejsc nienumerowanych

17.03.2019 16:00 — Wejście na ekspozycję stałą

Nazwa
Cena
Liczba
Wartość
Bilet normalny
8.50
0.00
Bilet ulgowy
6.50
0.00
Bilet grupowy
5.00
0.00
Bilet rodzinny
21.00
0.00
Bilet z Kartą Dużej Rodziny
19.00
0.00